آخرین ویرایش : January 21, 2012

اندوراس یوحنا گورگیس

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


مهندس فنی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
رئیس کمیسیون کار در پارلمان دوم کردستان .

مشاور

وزارت آموزش و پرورش اقلیم کردستان


پیش از عضویت در پارلمان مشاور وزارت آموزش و پرورش بوده است .


تاریخ تولد ۱۹۶۹م.
محل تولد شهر دهوک
ملیت کشور عراق
قومیت آشوری
پیرو دین مسیحیت

done in 0.0266 seconds