آخرین ویرایش : February 14, 2012

عائشه سالم سیف مبارک

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس آموزش و پرورش

دانشگاه منچستر انگلستان


فوق ‏لیسانس مدیریت اطلاعات و رسانه‏ های جمعی

بریتانیا


دکترای مدیریت سیستم‏ های اطلاعاتی.


مناصب و مشاغل


موسس

مدیر

عضو

مجلس شورای بحرین

( از ۲۰۰۶م. تا ۲۰۱۴م. )
عضو دور دوم مجلس شورا 2006
نایب رئیس کمیته خدمات در سال اول و دوم، عضو کمیته امور مالی و اقتصادی، و عضو کمیته زنان و کودکان در سال دوم  دور دوم مجلس شورا.
عضو دور سوم مجلس شورا 2010

انجمن اینترنت بریتانیاانجمن بین‏ المللی ارتباطات در ایالات متحدهاتحادیه بین المللی اطلاعاتانجمن بحرینی فن آوری اطلاعات


عضو سابق

مدرس

وزارت آموزش و پرورش بحرین


وی همچنین مدیر گروه برنامه‏ ریزی و پروژه‏ های آموزشی در این وزارتخانه بوده است.


مدال ها و جوایز


دریافت کننده


عائشه سالم سیف مبارک

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین

توضیحات بیشتر:
  • رئیس بخش اطلاع‏ رسانی طرح پیشنهادی پادشاه برای مدارس آینده (آموزش الکترونیک)
  • داور جایزه محتوای الکترونیکی

done in 0.0798 seconds