آخرین ویرایش : December 26, 2011

باپیر کمال سلیمان

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش دینی


دارای تحصیلات حوزوی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره دوم .
عضو کمیسیون ارتباطات و روشنفکری در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون آموزش عالی در پارلمان دوم کردستان .
وی به نمایندگی از حزبش موفق شد در شهر اربیل آرای لازم برای حضور در پارلمان را کسب کند .


گرایشات


رئیس


تاریخ تولد ۱۹۶۳م.
محل تولد شهر قلادزی (پشدر)
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0482 seconds