آخرین ویرایش : January 29, 2012

عبدالغفار عبدالحسین عبدالله محمد


توضیحات بیشتر:
  • متاهل و دارای دو دختر و دو پسر
  • وی از علاقه‏ مندان به پیگیری موضوعات مربوط به کارگران، فعالیت‏ های ورزشی و اجتماعی و فعالیت‏ های مدنی در کشور است.

done in 0.0277 seconds