آخرین ویرایش : January 21, 2012

کژال مجید قادر معروف

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس ریاضی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون آموزش در پارلمان دوم کردستان .


گرایشات


عضو

حزب جماعت اسلامی کردستان


پیش از عضویت در پارلمان از اعضای دفتر خواهران کردستان بوده است .


تاریخ تولد ۱۹۷۳م.
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه kazhalm_qader@yahoo.com

done in 0.0446 seconds