آخرین ویرایش : September 30, 2010

مصطفی سید قادر مصطفی

مناصب و مشاغل


بنیان گذار

نیروهای پیشمرگه کردستان عراق


وی از طرفداران و بانیان اصلی ایجاد گروه پیشمرگه فراحزبی در سال های اخیر می باشد .

وزیر

نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره اول .

عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان
عضو فراکسیون پارلمانی سبز در پارلمان اول

رئیس

نیروهای پیشمرگه کردستان عراق


در برهه هایی جانشین جلال طالبانی در رهبری نیروهای پیشمرگه  شده است .


گرایشات


عضو

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق


عضو سابق حزب تا زمان تاسیس حزب گوران عضو حزب اتحادیه میهنی کردستان بوده است اما به همراه انوشیروان مصطفی به انتقاد از رهبری جلال طالبانی پرداخت و در نتیجه از این حزب جدا شد.
قبل از نمایندگی مجلس عضو دفتر سیاسی حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق بوده است .

جنبش گوران (کردستان عراق)


از اعضای بلند پایه حزب گوران


تاریخ تولد ۱۹۵۸م.
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0505 seconds