از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--


توضیحات بیشتر:

عماره شهری در استان میسان در جنوب شرقی عراق است. این شهر در کنار رود دجله قرار دارد.

done in 0.0651 seconds