آخرین ویرایش : February 5, 2012

عیسی حسن عبدالرسول بن رجب

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


نماینده

رئیس

عضو

هیئت مدیره حسینیه بن رجب در بحرین


ناظر بر بخشی از فعالیت‏ های دینی که بیش از ده سال در حسینیه برگزار شده است.


عیسی حسن عبدالرسول بن رجب

تاریخ تولد ۱۹۵۸م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین

توضیحات بیشتر:

فعالیت در حوزه خدمات اجتماعی، مشارکت در فعالیت‏ ها و مناسبت‏ های اجتماعی و خیریه.


done in 0.0665 seconds