آخرین ویرایش : February 11, 2012

عیسی سلمان حمد آل خلیفه

مناصب و مشاغل


پادشاه

حکومت پادشاهی بحرین

( از ۱۹۶۱م. )
لقب امیر پس از استقلال بحرین در سال 1971 به وی اعطا شد.

ولیعهد

حکومت پادشاهی بحرین

( از ۱۹۵۷/۰۷م. تا ۱۹۶۱م. )


رئیس

شورای شهر بحرین

( از ۱۹۵۶م. تا ۱۹۶۱/۱۱م. )


روابط خانوادگی


نام پسر


عیسی سلمان حمد آل خلیفه

تاریخ تولد ۱۹۳۳/۰۷/۰۳م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۹/۰۳/۰۶م.
محل تولد روستای الجسره
محل درگذشت شهر منامه
ملیت کشور بحرین

توضیحات بیشتر:

دارای شش فرزند به نام های حمد، محمد، عبدالله، راشد، علی و نور.

فاقد تحصیلات رسمی. آموزش‏ دیده در کاخ پادشاهی از سوی آموزگاران انگلیسی و بحرینی.

استقلال بحرین در زمان حکومت وی به وقوع پیوست. پس از استقلال بحرین در سال 1971 ملقب به عنوان "امیر" شد. مجمع ملی منتخب از سوی مردم به مدت دو سال 1975-1973 در زمان حکومت وی فعالیت کرد، ولی سرانجام وی در سال 1975 این مجمع را منحل کرد، شورش‏ های مردمی 95-1994 [که خواستار استقرار مجدد مجمع ملی و انتخابات بودند] نیز در زمان حکومت وی رخ داد. شیخ عیسی یکی از مهمترین دستاوردهای خود را احداث پل بین عربستان سعودی و بحرین می‏ دانست، شیخ عیسی نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی بحرین داشت و این کشور را به عنوان یکی از مراکز مالی عمده حاشیه خلیج فارس معرفی کرد، او از مخالفان حکم اعدام بود.

تنها همسرش حصه بنت سلمان نام  داشت که از خاندان آل خلیفه بود.


done in 0.0261 seconds