از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۴۸م.۱۹۴۸م.


توضیحات بیشتر:

از استان‌های شرقی کشور عراق است. این استان در مرز این کشور با ایران قرار گرفته و با استان کرمانشاه در ایران هم مرز است. مرکز این استان شهر بعقوبه است.

done in 0.0612 seconds