آخرین ویرایش : February 5, 2012

فرید غازی جاسم رفیع

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قاهره (الملک فؤاد سابق)

( تا ۱۹۹۰م. )
فارغ التحصیل از دانشگده حقوق


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۰۶م. )
دور اول مجلس از استان مرکزی

عضو

هیئت مدیره انجمن وکلای بحرین

( از ۱۹۹۶م. تا ۲۰۰۳م. )
بحرین در سه دوره انتخابی 1996-1998، 1999-2001 و 2001-2003.

کانون بین المللی وکلا (IBA)سندیکای وکلای عرب در بحرینهیئت مدیره انجمن مردمی شهر عیسی


و مجاور آن.


فرید غازی جاسم رفیع

تاریخ تولد ۱۹۶۴/۰۲/۰۶م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

وی عضو باشگاه شهر عیسی می باشد .


done in 0.0264 seconds