آخرین ویرایش : February 18, 2012

نبیل یعقوب الحمر

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق

( تا ۱۹۷۳م. )
لیسانس ادبیات از گروه روزنامه نگاری


مناصب و مشاغل


وزیر

مدیر

خبرگزاری الخلیج در بحرین

( از ۱۹۷۸م. تا ۱۹۸۹م. )


نایب رئیس

شورای تبلیغات الخلیج


وی نایب رئیس هیئت مدیره شورای تبلیغات الخلیج است.

سازمان روزنامه های عربی آفریقاییعضو

سردبیر

روزنامه الایام (چاپ بحرین)

( از ۱۹۸۹/۰۳م. )
و رئیس هیئت مدیره

نویسنده

کارمند

وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی بحرین

( از ۱۹۷۳م. تا ۱۹۷۶م. )
وی از سال 1973 تا 1975 نویسنده خبر و در سال 1976،  ناظر امور روزنامه‏ نگاری و روابط عمومی در این وزارتخانه بوده است.


روابط خانوادگی


نام برادر


نبیل یعقوب الحمر

تاریخ تولد ۱۹۵۰م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین
قومیت هولی - ایرانی تبار
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • عضو تعدادی از انجمن‏ های روزنامه‏ نگاری در چند کشور عربی و غیرغربی
  • عضو انجمن بین‏ المللی روزنامه‏ نگاری
  • مشاور شیخ حمد پادشاه بحرین در امور اطلاع رسانی

done in 0.0335 seconds