آخرین ویرایش : December 31, 2011

رجب شعبان طیب آکره ای

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس ادبیات .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول .
عضو فراکسیون رزد .
عضو کمیسیون کار و آبادانی .


گرایشات


عضو

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق


از اعضای قدیمی حزب دموکرات کردستان عراق .


تاریخ تولد ۱۹۴۶م.
محل تولد شهر دهوک
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0318 seconds