آخرین ویرایش : February 12, 2012

محمد حسن باقر رضی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بحرین (الخلیج [فارس] سابق)


دیپلم مدیریت از دانشکده فن‏ آوری.

شهر ریاض


دیپلم مدیریت از موسسه عمومی


مناصب و مشاغل


موسس

مدیر

عضو

کارخانه لباس‏ های آماده کنتینتال


عضو منصوب

مجلس شورای بحرین

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۱۴م. )
در دوره اول 2002 و دوم 2006 و سوم 2010، عضو کمیته امور حقوقی و مقننه در سال اول دور اول مجلس شورا، عضو کمیته خدمات طی دو سال نخست دور اول مجلس شورا، عضو کمیته امور خارجه، دفاع و امنیت ملی در سال چهارم دور اول مجلس شورا، عضو کمیته امور خارجه، دفاع و امنیت ملی سال اول دور دوم مجلس شورا، عضو کمیته امور مالی و اقتصادی طی سال سوم دور دوم مجلس شورا.

انجمن نویسندگان بحرینانجمن منشور ملی بحریناتاق بازرگانی و صنایع بحرین (BCC&I)کارمند

وزارت مسکن و شهرداری ها در بحرین

( از ۱۹۶۹م. تا ۱۹۸۸م. )

شرکت مدیا سنتر


مدیر اداری


محمد حسن باقر رضی

تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین
قومیت عرب - بحرانی

توضیحات بیشتر:
  • دارای سه دختر و سه پسر.
  • تاجر و مالک کارخانه.
  • وی در دوره‏ های مختلفی در حوزه مدیریت در دفتر خدمات عمومی بحرین و دفتر مشاور ملی در کویت شرکت کرده است.

done in 0.036 seconds