آخرین ویرایش : February 12, 2012

لقاء جعفر مرتضی آل یاسین

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه کوفه عراق


لیسانس پزشکی و جراحی .


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان عراق


عضو مجلس نمایندگان (جناح صدری) .
عضو کمیته بهداشت و محیط زیست در مجلس نمایندگان عراق .

پزشک


روابط خانوادگی


نام پدربزرگ

شیخ مرتضی آل یاسین


پدر بزرگ وی شیخ مرتضی آل یاسین از مراجع بزرگ شیعه عراق بودند .


تاریخ تولد ۱۹۶۲م.
محل تولد منطقه کاظمین
ملیت کشور عراق
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • پزشک مقیم در بیمارستان های آموزشی الکرامه بغداد و البلدی شهرک صدر .
  • پزشک متخصص در بیمارستان های الرمثیه و السماء .
  • عضو کمیته هفتگانه نظارت بر انتخابات در جناح صدر .
  • دبیر کل موسسه نبوغ زنان وابسته به دفتر شهید صدر .

done in 0.0511 seconds