آخرین ویرایش : November 20, 2011

سرکیس آقاجان مامندو

مناصب و مشاغل


وزیر

نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول .
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .

رئیس

اداره روشنفکری روژهلات


صاحب امتیاز اداره روشنفکری روژهلات .


گرایشات


عضو

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق


موسس بخش آشوری حزب دموکرات کردستان عراق در 1980 .


تاریخ تولد ۱۹۶۲م.
محل تولد شهرک دیانا
ملیت کشور عراق
قومیت آشوری
پیرو دین مسیحیت

توضیحات بیشتر:
مرد سال 2006 آشوری های مقیم آمریکا . دارای مقالات ژورنالیسیتی متعدد به زبان های فارسی و کردی .

done in 0.0276 seconds