آخرین ویرایش : February 22, 2012

سعید محمد صدیق هروری

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس حقوق .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره اول .
عضو فراکسیون زرد .
عضو کمیسیون قانون .
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .


گرایشات


عضو

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق


از اعضای قدیمی حزب دموکرات کردستان عراق .


تاریخ تولد ۱۹۴۳م.
محل تولد شهر دهوک
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0258 seconds