آخرین ویرایش : January 1, 2012

صلاح محمود عبدالله علاف

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق

( تا ۱۹۶۹م. )
لیسانس حقوق .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول .
عضو کمیسیون حقوق بشر .
عضو فراکسیون زرد پارلمانی .
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .

عضو

کارمند

وزارت دادگستری اقلیم کردستان


از اعضای عالی دادگستری .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۴۲م.
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0291 seconds