آخرین ویرایش : February 14, 2012

محمد هادی احمد منصور الحلواجی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


دیپلم

مراکز آموزش عالی


دیپلم مدیریت


مناصب و مشاغل


عضو

شورای عالی امور اسلامی در بحرین

( از ۲۰۰۲م. )
معاون دبیرکل

مجلس شورای بحرین

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۱۴م. )
عضو مجلس شورا در دور اول 2002، عضو کمیته امور حقوقی و مقننه سال اول دور اول مجلس شورا، رئیس کمیته امور حقوقی و مقننه از سال دوم تا چهارم دور اول مجلس شورا. عضو مجلس شورا در دور دوم 2006، رئیس کمیته امور حقوقی و مقننه از سال اول تا سوم دور دوم مجلس شورا. عضو مجلس شورا در دور سوم 2010.

کارمند


گرایشات


موسس


مدال ها و جوایز


دریافت کننده


محمد هادی احمد منصور الحلواجی

تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین
قومیت عرب - بحرانی
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

وی از شاعران مورد توجه پادشاه بحرین است و در مدح پادشاه به مناسبت‏ های مختلف شعر سروده است.


done in 0.0554 seconds