آخرین ویرایش : November 20, 2011

صلاح الدین ابراهیم قادر

معروف به : صلاح دلو

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


در سطح ابتدایی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول .
عضو فراکسیون زرد .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۵۰م.
محل تولد شهر کرکوک
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0282 seconds