آخرین ویرایش : November 20, 2011

صلاح الدین عبدالحمید عبدالله

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس ادبیات کردی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول .

عضو

مدرس


گرایشات


عضو


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۵۶م.
محل تولد شهر کفری
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
معلم مدرسه باوه نور .

done in 0.0313 seconds