آخرین ویرایش : February 15, 2012

احمد مطلوب احمد

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


تحصیل دبیرستان در کربلا و کرخ بغداد .

مراکز آموزش عالی

( تا ۱۹۵۶م. )
لیسانس در زبان عربی از دانشکده ادبیات علوم بغداد (قسمت زبان عربی) با درجه عالی .

دانشگاه قاهره (الملک فؤاد سابق)

( تا ۱۹۶۳م. )
فوق لیسانس علوم بلاغت و نقد با درجه بسیار خوب 1961 .
دکتری در بلاغت و نقد با مرتبه عالی 1963 .


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی عراق

( از ۱۹۶۷م. )
وزیر فرهنگ و ارشاد در جمهوری عراق .

رئیس

مجمع علمی عراق

( از ۲۰۰۷م. )

مدرس

شهر کرکوک

( از ۱۹۵۷م. )
مدرس دبیرستان های کرکوک

شهر بغداد

( از ۱۹۵۷م. تا ۱۹۵۸م. )
مدرس در دبیرستان های بغداد .

دانشگاه بغداد عراق

( از ۱۹۵۸م. )
مدرس ، سپس استادیار و استاد در دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد .
رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد 1958 - 1961 .
رئیس قسمت تبلیغات دانشگاه بغداد 1966 - 1969 .
رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد از 1984 تا 1986 .

دانشگاه کویت

( از ۱۹۷۱م. تا ۱۹۷۸م. )
استاد مدعو در دانشگاه کویت .

کارمند

وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی عراق


مدیر کل روزنامه نگاری و ارشاد 1964 .
مدیر کل فرهنگ 1964 .


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۳۵م.
محل تولد شهر تکریت
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • استاد میهمان در آکادمی مطالعات و پژوهش های عربی در قاهره و دانشگاه ارتن لوتر در آلمان دمکراتیک و دانشگاه وهران در الجزایر.
  • دبیر کل هیات عالی مراقبت از زبان عربی در عراق از سال 1986 تا 2002 .

done in 0.1889 seconds