از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
۲۰۱۰م.۲۰۱۰م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--


توضیحات بیشتر:

تکریت نام شهری است در کشور عراق واقع در ۱۴۰ کیلومتری شمال غربی بغداد و بر کرانه رود دجله. این شهر مرکز استان صلاح‌الدین عراق است

done in 0.0932 seconds