آخرین ویرایش : December 31, 2011

سلیم علی ملو المزوری

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


دکترای شیمی.
همچنان در حال ادامه تحصیل و پژوهش در زمینه شیمی است.


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول.
عضو فراکسیون پارلمانی زرد .
عضو کمیسیون پارلمان کردستان .

عضو

مدرس


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۴۹م.
محل تولد شهر دهوک
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

وی دارای 11 مقاله علمی در زمینه شیمی است. همچنان در حال ادامه تحصیل و پژوهش در زمینه علم شیمی است .


done in 0.0304 seconds