آخرین ویرایش : February 17, 2012

عطشان الازیرجاوی

گرایشات


عضو

حزب کمونیست عراق (الحزب الشیوعی العراقی)


عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق و مسئول شاخه نظامی آن .


تاریخ درگذشت فوت شده
محل درگذشت کشور آلمان
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • او یک کمونیست سرشناس بود .
  • به دلیل پیوستن به حزب کمونیست در اوایل دهه 50 از ارتش اخراج شد و بلافاصله با پاسپورت اردنی تقلبی از عراق خارج شده و گریخت (بعد از این که عبدالکریم قاسم به دلیل اذیت و آزار زندانیان سیاسی دستور دستگیری او را داد ، اگر چه او عضو هیئت تحقیق نبود). سپس در مسکو اقامت گزید و در آلمان فوت نمود و جسدش به عنوان شخص مجهول الهویه به اردن برگردانده شد .

done in 0.0241 seconds