آخرین ویرایش : February 18, 2012

نانسی دینا ایلی خضوری

تحصیلات


محل تحصیل

کشور مصر

( تا ۱۹۹۱م. )
گواهینامه GCE از آموزشگاه زبان قلب مقدس «The Sacred Heart School».
حائز رتبه اول در ادبیات انگلیسی و پژوهش در مدرسه قلب مقدس.

مانت اسکول

( تا ۱۹۹۳م. )
اقتصاد و ادبیات انگلیسی و تاریخ بریتانیا ـ لندن

دانشگاه ولور‏همپتون انگلستان


لیسانس حقوق


مناصب و مشاغل


رئیس

عضو

مجلس شورای بحرین

( از ۲۰۱۰م. تا ۲۰۱۴م. )
دور سوم.
عضو کمیته امور خارجه و دفاع و امنیت ملی در سال اول دور سوم مجلس شورا.

جمعیت تجاری بحرین- بریتانیا (BBBF)انجمن تاریخ و آثار باستانی بحرین
آثار


نویسنده


نانسی دینا ایلی خضوری

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین

توضیحات بیشتر:

علاقه ‏مند به سفر و سیاحت و موسیقی و ورزش و مطالعه و نوشتن و تاریخ و نمایشنامه و هنر.

نفر اول رقابت‏ های Toastmasters در منامه.


done in 0.0294 seconds