آخرین ویرایش : February 18, 2012

ناجی الاصیل

تحصیلات


محل تحصیل

کشور عراق


دروس مقدماتی در عراق .

شهر استانبول


ادامه تحصیل در استانبول .

دانشگاه آمریکایی بیروت

( تا ۱۹۱۶م. )
پیوستن به دانشگاه آمریکایی بیروت و فارغ التحصیل پزشکی .


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت امور خارجه عراق


وزیر امور خارجه در دوره صدارت حکمت سلیمان.

نماینده

رئیس

مجمع علمی عراق

( از ۱۹۶۱م. )


تاریخ تولد ۱۸۹۴م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۳م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • در دهه 30 به عنوان مدرس و استاد در دانشگاه آل بیت و دارالمعلمین العالیه به فعالیت می پرداخته است .
  • مدتی نیز به عنوان دیپلمات ( کنسول و سفیر در کشورهای مختلف) فعالیت داشته است .
  • مدیر آثار باستانی تا 1958 .

done in 0.0573 seconds