آخرین ویرایش : February 18, 2012

سید زهیر الاعرجی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر نجف


طی دروس مقدماتی حوزه در نجف اشرف .

دانشگاه ولز

( تا ۱۹۸۲م. )
دکتری فلسفه

دانشگاه اندیانا در آمریکا

( تا ۱۹۹۱م. )
دکتری ادبیات و علوم اجتماعی - فلسفه .


مناصب و مشاغل


مدرس

حوزه علمیه نجف


استاد حوزه علمیه نجف اشرف و نماینده آیات عظام شیخ جعفر سبحانی ، سید کاظم حائری و سید محمد حسین جلالی در آن شهر .


تاریخ تولد ۱۹۵۲م.
محل تولد شهر نجف
ملیت کشور عراق

done in 0.0263 seconds