آخرین ویرایش : February 18, 2012

ندی عباس حفاظ

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قاهره (الملک فؤاد سابق)

( تا ۱۹۷۹م. )
لیسانس پزشکی و جراحی عمومی

دانشگاه آمریکایی بیروت

( تا ۱۹۸۴م. )
مدرک تخصص در پزشکی خانواده

دانشگاه ادینبرو اسکاتلند


تخصص در پزشکی اطفال

کالج سلطنتی جراحی در ایرلند


دیپلم مدیریت و بهداشت و درمان


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت بهداشت بحرین

( از ۲۰۰۴م. تا ۲۰۰۷م. )
در سال 2007 پس از اینکه کمیته تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت در مجلس شکل گرفت، از سمت خود استعفا داد.

رئیس

کمیته زنان در مقام تصمیم گیری در بحرین

( از ۲۰۰۱م. )
و عضو شورای عالی تاکنون.

مشاور

سازمان بهداشت جهانی (WHO)

( از ۱۹۸۹م. تا ۲۰۰۲م. )
در زمینه بهداشت مادر و کودک.

صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف UNICEF)

( از ۱۹۸۹م. تا ۲۰۰۲م. )
در طرح بهداشت کودک و تغذیه با شیر مادر.

عضو

مجلس شورای بحرین

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۰۶م. )
عضو دور اول مجلس شورا. رئیس کمیته خدمات مجلس شورا 2004-2002.

مجلس شورای بحرین

( از ۲۰۰۷م. تا ۲۰۱۴م. )
عضو دور دوم مجلس شورا از سپتامبر 2010-2007، عضو کمیته امور مالی و اقتصادی سال دوم دور دوم مجلس شورا.
عضو دور سوم  مجلس شورا 2014-2010.

انجمن پزشکان بحرینانجمن بهداشت باروری و تنظیم خانواده بحرینانجمن بحرینی پرورش کودک (جمعیة تنمیة الطفولة البحرینیة)انجمن بحرینی پیشگیری از سرطانانجمن جهانی پزشکان خانواده (WONCA)کمیته عالی آماده سازی منشور ملی بحرین (لجنة العلیا لإعداد میثاق العمل الوطنی)

( از ۲۰۰۰م. )

مدرس

دانشگاه بحرین (الخلیج [فارس] سابق)

( از ۱۹۸۸م. تا ۲۰۰۲م. )
در کالج پزشکی


ندی عباس حفاظ

تاریخ تولد ۱۹۵۷م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین
قومیت ایرانی تبار
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

پزشک خانواده از سال 1984، هماهنگ‏ کننده خدمات درمانی مادر و کودک در مراقبت‏ های اولیه 2002-1986، مدیر برنامه آموزش پزشکی خانواده 2002-1989.

وی اولین وزیر زن در کابینه بحرین است، وی فاقد هرگونه گرایش سیاسی و طرفدار حکومت است.


done in 0.0379 seconds