آخرین ویرایش : February 18, 2012

آیت الله سید محسن امین


توضیحات بیشتر:

تحصیلات مقدماتی را نزد علامه موسی شراره گذراند و سپس در سال 1308 ه.ق به نجف مهاجرت کرد و به کسب علوم نزد مراجع و اساتیدی چون آیات عظام آخوند ملامحمدکاظم خراسانی، شیخ الشریعه اصفهانی، سید احمد کربلایی، شیخ محمدباقر نجم آبادی و سید علی بن سید محمود تااخذ درجه اجتهاد ، پرداخت .


done in 0.0242 seconds