آخرین ویرایش : February 18, 2012

نزار صادق البحارنه

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه ولز

( تا ۱۹۷۹م. )
دکترای مهندسی الکترونیک


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت بهداشت بحرین

( از ۲۰۱۱/۰۲/۲۶م. )
جایگزین وزیر سابق فیصل یعقوب الحمر.
پس از حوادث فوریه 2011 شایعاتی از سوی گروه‏ های سنی در مورد البحارنه بر این مبنا انعکاس یافت که به منظور رسیدن به وزارت بهداشت علیه فیصل الحمر وزیر سابق و مجروحان اقداماتی را انجام داده است، البحارنه ضمن رد این اخبار اظهار داشت که در آن تاریخ در ایران به سر می‏ برده است. در مارس 2011 و مدت کوتاهی پس از انتصاب او به وزارت بهداشت نیز شایع شد که وی از سمت خود در اعتراض به برخورد دولت با مخالفان استعفا داده است اما او این مساله را تکذیب کرد.

موسس

انجمن "العدالة" در بحرین


در سال 2004 از حزب الوفاق جدا شد و انجمنی تحت عنوان العدالة را تأسیس کرد اما پس از مدتی این انجمن ملغی شد و وی مجدداً برای مدتی به الوفاق پیوست.

رئیس

عضو

هیئت مدیره اتاق بازرگانی و صنایع بحرین


و رئیس سابق هیئت مدیره اتاق بازرگانی و صنایع، در یکی از دور‏های آن.

مدرس

دانشگاه بحرین (الخلیج [فارس] سابق)


استادیار رشته مهندسی مکانیک
وی مدتی نیز رئیس دانشکده مهندسی بوده است.


گرایشات


موسس

"جمعیة الوفاق الوطنی الاسلامیة" در بحرین


عضو هیئت موسس.
عضو اداری جمعیت الوفاق.
نزار البحارنة از معارضین سابق و اولین عضو جمعیت شیعی الوفاق بود که به سمت وزارت رسید، او که از رهبران برجسته الوفاق و از رقبای شیخ سلمان دبیرکل الوفاق به شمار می‏ رفت در سال 2004 از این حزب جدا شد و انجمنی تحت عنوان العدالة را تأسیس کرد اما پس از مدتی این انجمن ملغی شد و وی مجدداً برای مدتی به الوفاق پیوست و مناصبی را در آن عهده‏ دار شد.


نزار صادق البحارنه

تاریخ تولد ۱۹۵۰م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • وی در زمینه آموزش و تالیف 35 سال سابقه دارد. 
  • از سال 2006 تا 2010 وزیر مشاور در امور خارجه بوده است.

done in 0.0283 seconds