آخرین ویرایش : February 18, 2012

وداد محمد حسن الفاضل

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بحرین (الخلیج [فارس] سابق)

( تا ۱۹۹۱م. )
دیپلم پیشرفته در مدیریت

دانشگاه آمریکایی بیروت

( تا ۱۹۷۸م. )
دیپلم آموزش و پرورش.
لیسانس ادبیات.

دانشگاه لندن

( تا ۱۹۸۶م. )
فوق لیسانس آموزش و پرورش.


مناصب و مشاغل


موسس

عضو

مجلس شورای بحرین

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۱۰م. )
در دوره‏ های اول 2002 و دوم 2006، معاون دوم کمیته موقت زنان و کودکان در دور اول مجلس شورا، عضو کمیته امور حقوقی و مقننه در سال‏ های اول، دوم و سوم دور اول مجلس شورا، عضو کمیته خدمات در سال چهارم دور اول مجلس شورا.
عضو کمیته امور حقوقی و مقننه سال اول دور دوم مجلس شورا، عضو کمیته خدمات عمومی و محیط زیست در سال دوم دور دوم مجلس شورا.

هیئت مدیره مؤسسه سعودی- بحرینی نابینایانکارمند

وزارت آموزش و پرورش بحرین


خدمت در بسیاری از پست‏ های آموزشی در وزارت آموزش و پرورش، مدیر گروه آموزش خصوصی وزارت آموزش و پرورش از سال 2000.


مدال ها و جوایز


دریافت کننده


سایر موارد


مرتبط با

صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف UNICEF)


مشارکت در تعداد بسیاری از طرح‏ های مشاوره‏ای سازمان یونیسف و برنامه کشورهای عربی خلیج [فارس] برای تقویت سازمان ‏های توسعه سازمان ملل متحد در زمینه کودکان.


وداد محمد حسن الفاضل

تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین
قومیت عرب
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

علاقه‏ مند به حوزه آموزش به ویژه آموزش کودکان است.


done in 0.0331 seconds