آخرین ویرایش : February 18, 2012

ولید رشدان

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه بازرگانی منامه


دیپلم بازرگانی

دانشگاه بحرین (الخلیج [فارس] سابق)

( تا ۱۹۹۰م. )
مدرک حسابداری

دانشگاه بحرین (الخلیج [فارس] سابق)

( تا ۲۰۰۰م. )
فوق لیسانس مدیریت

شرکت ارنست و یانگ


طی دوره آموزشی به مدت 8 ماه.

کشور ایالات متحده آمریکا

( تا ۱۹۹۵م. )
دریافت مدرک حسابداری حقوقی (CPA).


مناصب و مشاغل


کارمند

بانک مرکزی بحرین (موسسه پول بحرین یا آژانس پول بحرین)

( از ۱۹۹۱م. )
مسئول بخش حسابرسی در بانک مرکزی بحرین 1998-1996، مدیر اداره بازرسی بانک مرکزی 1998، عضو کمیته ملی پول‏شویی در مبارزه با فساد، مدیر اجرایی عملیات بانکی در بانک مرکزی بحرین در 2002.


ولید رشدان

تاریخ تولد ۱۹۶۷م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر محرق (جزیره المحرق)
ملیت کشور بحرین
قومیت عرب
پیرو مذهب سنی

done in 0.0269 seconds