آخرین ویرایش : February 19, 2012

یوسف حسین احمد الهرمی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق

( تا ۱۹۷۲م. )
لیسانس علوم سیاسی


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۰۶م. )
دور اول از استان پایتخت. عضو کمیته خدمات عمومی و محیط زیست در دور اول مجلس نمایندگان، عضو کمیته موقت بررسی موضوع بیکاری در دور اول مجلس نمایندگان، عضو کمیته موقت جوانان در دور اول مجلس نمایندگان.

دبیر

وزارت امور خارجه بحرین

( از ۱۹۷۳م. تا ۱۹۷۷م. )
دبیر دوم

مدرس

وزارت آموزش و پرورش بحرین

( از ۱۹۶۶م. تا ۱۹۶۸م. )

کارمند

وزارت کار و امور اجتماعی بحرین

( از ۱۹۷۹م. )
رئیس بخش امور عربی و بین‏ الملل 1979.
مدیر برنامه‏ ریزی و امور فنی در وزارت کار و امور اجتماعی 1980.
وی اولین هماهنگ‏ کننده برنامه ‏ها در وزارت کار و امور اجتماعی بحرین در 1990 و اولین هماهنگ‏ کننده وظائف و مسئولیت‏ های بحرین در کشورهای عضو شورای همکاری‏ های خلیج فارس در وزارت کار و امور اجتماعی در 1994 است.
ناظر اداری در بخش روابط عمومی 1996.
کارشناس گردهمایی‏ های کمیته عالی ملی به منظور حل مشکل بیکاری 1998.

مرکز آموزش ‏های فنی و حرفه‏ ای در بحرین

( از ۱۹۸۵م. )
ناظر اداری کارآموزان

اداره انتشارات و مطبوعات در وزارت فرهنگ و اطلاع‏ رسانی بحرین

( از ۱۹۹۹م. تا ۲۰۰۲م. )
ناظر و کارشناس حق تألیف.


یوسف حسین احمد الهرمی

تاریخ تولد ۱۹۴۷م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین

توضیحات بیشتر:

وی دوره ‏هایی در رشته استراتژی سیاسی و مدیریت و روابط عمومی و آموزش گذرانده است و در حوزه سیاست، اقتصاد، حقوق، اجتماع، جوانان و ورزش فعالیت می کند.


done in 0.0275 seconds