آخرین ویرایش : February 19, 2012

مبدر الویس

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه دمشق


رشته حقوق


مناصب و مشاغل


عضو


گرایشات


دبیرکل


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

شهر لندن


به دنبال مشارکت در تلاش نافرجام برای سرنگونی رئیس جمهور عبدالرحمن عارف، عراق را ترک و به لندن پناهنده شد و در اکثر کنفرانس ها و همایش های مخالف و معارض عراقی ها در خارج از عراق شرکت داشت.


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۳۴م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

done in 0.0513 seconds