از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
-۱۳۶۴ه.ش.
--
-۱۳۷۲ه.ش.
--
--
--
--
--
--


توضیحات بیشتر:

سن پترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه پس از مسکو می‌باشد که در منتهی‌الیه شمال‌غرب این کشور واقع شده‌است. این شهر در سال ۱۷۰۳ به دستور و با پتر کبیر ساخته شد و از آن زمان تا ۱۹۱۸ پایتخت روسیه بود. مدتی پتروگراد نام داشت. پس از واژگونی فرمانروایی تزارها لنینگراد خوانده شد و با فروپاشی شوروی به نام پیشین خود یعنی سن پترزبورگ خوانده شد.

done in 0.0741 seconds