آخرین ویرایش : February 20, 2012

مهدی هاشم

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


مجری

رادیو مسکو

( از ۱۹۵۳م. تا ۱۹۵۸م. )
گوینده و مجری

همکاری با


گرایشات


موسس

حزب کمونیست عراق (الحزب الشیوعی العراقی)


از موسسین.
در سال 1929 با حرکت کمونیستی ارتباط پیدا کرد.

عضو

جمعیت مبارزه با استعمار (جمعیت مکافحه الاستعمار) در عراق


عضو فرماندهی و مسئولیت نظارت بر تشکیلات فرات میانه را برعهده داشت.


تاریخ تولد ۱۹۰۸م.
محل تولد شهر نجف
ملیت کشور عراق

done in 0.0259 seconds