آخرین ویرایش : February 21, 2012

خالد مکی الهاشمی

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت صنایع عراق

( از ۱۹۶۸م. )

عضویت در

نیروهای نظامی عراق


او قبل از انقلاب 1958 با درجه رئیس اول ستاد، افسر ستاد در مدیریت تدارکات بود، فرمانده هنگ تانک های المنصور تا مارس 1959، فرمانده هنگ چهارم تانک.
وی در فاصله فوریه تا نوامبر 1963 فرمانده یکان زرهی و معاون ریاست ستاد بود.


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۲۶م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

done in 0.0484 seconds