آخرین ویرایش : February 21, 2012

طارق الهاشمی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش نظامی

( از ۱۹۵۹/۱۱م. تا ۱۹۶۲/۰۶م. )
فارغ التحصیل با درجه ستوان دو.
او رده های مختلف نظامی را گذراند و به تعدادی از دوره های داخلی و خارجی رفت.

مراکز آموزش نظامی

( تا ۱۹۷۱م. )
فارغ التحصیل دانشکده ستاد.


مناصب و مشاغل


رئیس


گرایشات


دبیرکل


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

یاسین الهاشمی


طارق الهاشمی دارای رابطه خانوادگی با یاسین الهاشمی است (مادربزرگ پدری او خواهر یاسین الهاشمی بوده است).


سایر موارد


مرتبط با

طه هاشمی


از نزدیکان (مادربزرگ پدری او خواهر طه هاشمی بوده) این ساستمدار عرب است.


تاریخ تولد ۱۹۴۲م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق
پیرو مذهب سنی

done in 0.056 seconds