آخرین ویرایش : February 21, 2012

طه هاشمی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش نظامی

( از ۱۹۰۳م. تا ۱۹۰۹م. )
تکمیل تحصیلات در مدرسه الرشدیه و دبیرستان نظامی 1903.
تحصیل در مدرسه جنگ در آستانه 1906-1903 و فارغ التحصیل با درجه ستوان دوم و نیز فارغ التحصیل مدرسه ستاد در استانبول 1909 با درجه رئیس ستاد جنگ.


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت دفاع عراق


در سه کابینه ای که نوری سعید بین سال های تشکیل داد

عضویت در

نیروهای نظامی عراق


ستوان دوم 1906.
رئیس ستاد جنگ 1909.
رئیس ستاد ارتش 1923 و 1930.


سایر موارد


مرتبطین

طارق الهاشمی


از نزدیکان (مادربزرگ پدری او خواهر طه هاشمی بوده) این ساستمدار عرب است.


تاریخ تولد ۱۸۸۸م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۱م.
محل تولد شهر بغداد
محل درگذشت شهر لندن
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
او در 1913 به جمعیتی که علی المصری تاسیس کرده بود پیوست، بعد از اعلان جنگ جهانی اول به عنوان رئیس ستاد جنگ به فرماندهی سپاهی که مکلف به هجوم بر قوای عدن بریتانیایی بود انتخاب شد، مدیر امنیت عمومی در حکومت عربی در سوریه، او بعد از حکومت فیصل به منظور خدمت در ارتش عثمانی بازگشت. فرمانده منطقه موصل 1923-1922، مدیر عمومی جمعیت 1927، مدیر معارف عمومی 1929.

done in 0.0549 seconds