آخرین ویرایش : February 21, 2012

عقیله الهاشمی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی

( تا ۱۹۷۸م. )
فارغ التحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

دانشگاه سوربن فرانسه


فوق لیسانس و دکترا


مناصب و مشاغل


عضو

شورای حکومتی انتقالی عراق (مجلس الحکم)

( از ۲۰۰۳م. )
یکی از سه زن عضو در این مجلس

کارمند

وزارت امور خارجه عراق

( از ۱۹۷۸م. )
نزدیکی او با طارق عزیز سبب اشتغالش در وزارت خارجه شد.


سایر موارد


مشارکت در

برنامه نفت در برابر غذا


نام برنامه‌ای است که با صدور قطعنامه 986 شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ 14 آوریل 1995 و به دنبال تحریم‌های سازمان ملل ضد عراق پس از حمله این کشور به کویت به اجرا درآمد و تا 21 نوامبر 2003، همزمان با اشغال نظامی عراق توسط آمریکا ادامه داشت. مطابق قطعنامه 986 شورای امنیت عراق می‌توانست محصولات نفتی خود را صادر کرده و از عواید آن برای بهره گیری در جهت نیازهای انسانی (مواد غذایی و دارویی) استفاده کند، عراق ابتدا این قطعنامه را در 15 آوریل 1995 رد می‌کند ولی در نهایت در 20 مه 1996 آن را می‌پذیرد.


تاریخ درگذشت ۲۰۰۳م.
محل درگذشت شهر بغداد
20 سپتامبر 2003 روبروی خانه اش در منطقه کرخ در شهر بغداد به سوی خودروی حامل وی تیر اندازی و مجروح گردید و در 25 سپتامبر فوت شد.
ملیت کشور عراق

done in 0.0549 seconds