آخرین ویرایش : January 1, 2012

محمد طاهر محمد زین العابدین

تحصیلات


محل تحصیل

شهر سلیمانیه


دارای تحصیلات حوزوی در مرکز اسلامی سلیمانیه


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول.
عضو کمیسیون اوقاف و امور آئینی.
عضو کمیسیون تندرستی.
عضو فراکسیون پارلمانی زرد.
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .

عضو


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۴۷م.
محل تولد شهر خانقین
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
مترجم چندین جلد کتاب از زبانهای فارسی و عربی به کردی است.

done in 0.0563 seconds