آخرین ویرایش : February 20, 2012

علی البازرکان

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


تحصیل در مدرسه نظامی الرشدیه و سپس دبیرستان الملکیه در عراق.


مناصب و مشاغل


استاندار

شهردار


گرایشات


موسس

جمعیت حرس الاستقلال عراق


از موسسین "جمعیت حرس الاستقلال" بوده است.

رئیس

جمعیت حرس الاستقلال عراق

( از ۱۹۱۹/۰۲م. تا ۱۹۲۰/۰۸م. )


عضو

حزب ملی عراق

( از ۱۹۲۲/۰۸م. )
عضو کمیته اجرایی حزب ملی عراق .


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

انقلاب عراق 1920


وی نقش مهمی را در خلال اشغال عراق توسط بریتانیا و انقلاب 1920 بر عهده داشت .


تاریخ تولد ۱۸۸۷م.
تاریخ درگذشت ۱۹۴۵م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • او دارای گرایشات ملی گرایانه بوده است.
  • موسس دو مدرسه الاهلیه (الجعفریه)در سال 1908 و التفیض در سال 1919 در بغداد بوده است که دو مرکز مهم برای فرهنگیان و ملی گرایان عراقی بود. 

done in 0.0537 seconds