آخرین ویرایش : February 21, 2012

هاشم عبدالحسن علی الهاشمی

مناصب و مشاغل


نماینده

حزب فضیلت اسلامی عراق


عضو دفتر اجرایی.

عضویت در

نیروهای نظامی عراق


درجه سرتیپی

رئیس


تاریخ تولد ۱۹۶۰م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

done in 0.0508 seconds