آخرین ویرایش : December 31, 2009

مناف تادر قادر

معروف به : سفینی ملاقره

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


دیپلم کشاورزی

کشور هلند


دوره های آکادمیکی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره اول .

عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .

عضو فراکسیون پارلمانی سبز در پارلمان اول .


گرایشات


عضو

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق

( تا ۲۰۰۹م. )
تا سال 2009 عضو حزب اتحادیه میهنی کردستان بوده است و از این سال به بعد به عضویت جنبش گوران در آمده است .
یکی از شش نفری بوده است که در سال 2009 به دلیل حمایت از جنبش گوران از حزب اتحادیه میهنی کنار گذاشته شده است .
تا پیش از خروج از حزب اتحادیه میهنی یکی از اعضای کمیته مرکزی حزب بوده است .

جنبش گوران (کردستان عراق)

( از ۲۰۰۹م. )
یکی از اعضای ارشد حزب گوران است .


تاریخ تولد ۱۹۵۶م.
محل سکونت شهر اربیل
محل تولد استان اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه blend193@yahoo.com

done in 0.055 seconds