آخرین ویرایش : February 25, 2012

رشید یاسین

تحصیلات


محل تحصیل

شهر بغداد


تحصیلات مقدماتی

آکادمی بلغارستان

( تا ۱۹۶۹م. )
لیسانس هنرهای نمایشی از آکادمی بلغارستان 1969.
فوق لیسانس از همان آکادمی.

دانشگاه صوفیه بلغارستان


دکترای فلسفه.


مناصب و مشاغل


رئیس

مدرس

دانشگاه صنعا در یمن

( از ۱۹۹۷م. تا ۲۰۰۴م. )
استاد ادبیات عربی

دانشگاه میشیگان آمریکا

( از ۲۰۰۵م. )
تا بازنشستگی.

سردبیر

مجله الموقف الأدبی (چاپ دمشق)

( از ۱۹۷۲م. تا ۱۹۷۳م. )
ارگان اتحادیه نویسندگان عرب در دمشق.

مجری

رادیو صوفیه بلغارستان

( از ۱۹۶۳م. تا ۱۹۶۹م. )

کارمند

روزنامه الجبهة الشعبیة (چاپ عراق)

( از ۱۹۵۰م. )

روزنامه النبأ (چاپ عراق)


مسئول صفحه ادبی

مجله الخبری (چاپ سوریه)

( از ۱۹۵۶م. )

روزنامه المحرر (چاپ لبنان)

( از ۱۹۷۳م. تا ۱۹۷۶م. )
منتقد ادبی

مترجم

رادیو صوفیه بلغارستان

( از ۱۹۶۳م. تا ۱۹۶۹م. )


آثار


نویسنده


محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق
قومیت عرب

توضیحات بیشتر:
رئیس گروه پژوهش ها و اسناد تئاتر در موسسه سینما و تئاتر تا 1985. مشاور موسسه عمومی امور فرهنگی 1988-1985.

done in 0.0727 seconds