آخرین ویرایش : November 23, 2011

نیهاد نورالدین رشید

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق


لیسانس حقوق


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول.
عضو کمیسیون کار.
عضو فراکسیون پارلمانی زرد.


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۲۹م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

پیش از عضویت در مجلس در حوزه صنعت فعال بوده است .


done in 0.0282 seconds