آخرین ویرایش : April 28, 2012

صدام حسین عبدالمجید تکریتی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


تحصیل ابتدایی 1947 .
تحصیل در دبیرستان الکرخ در بغداد 1955 .

دانشگاه قاهره (الملک فؤاد سابق)


طی دوره تحصیلی در دانشکده حقوق دانشگاه قاهره .


مناصب و مشاغل


رئیس جمهور

حکومت جمهوری بعث عراق

( از ۱۹۷۹م. تا ۲۰۰۳م. )

عضو

شورای فرماندهی انقلاب 1968 عراق (مجلس قیاده الثوره)


معاون رئیس مجلس فرماندهی انقلاب .


گرایشات


عضو

حزب بعث سوسیالیسم عربی عراق (حزب البعث العربی الاشتراکی)

( از ۱۹۵۷م. )
در سال 1957 به حزب بعث عراق پیوست و به واسطه مشارکتش در تلاش نافرجام برای سرنگونی عبدالکریم قاسم در خیابان الرشید بغداد در سال 1959 موفق به طی مدارج عالی در این حزب شد.


روابط خانوادگی


نام همسر

سمیرا شاه بندرساجده خیرالله طلفاح


ساجده دختر دایی صدام حسین بود که در سال 1963 قبل از رفتن به مصر جهت ادامه تحصیل، با صدام حسین ازدواج کرد.

نام پسر

نام دختر

نام برادر

برزان ابراهیم الحسن


برزان برادر ناتنی صدام حسین و پسر سوم ابراهیم حسن بود.

سبعاوی ابراهیم الحسن


برادر ناتنی صدام حسین .

دارای رابطه خانوادگی با

کامل یاسین*2


کامل یاسین پسر عموی صدام حسین بود.

عدنان خیرالله


عدنان خیرالله پسر بزرگ خیرالله طلفاح و پسر دایی صدام حسین و دایی فرزندان صدام بود.

خیرالله طلفاح


خیر الله طلفاح دایی صدام حسین و همچنین پدر زن او بود.

حسین کامل حسن مجید


حسین کامل داماد صدام حسین بود.


صدام حسین عبدالمجید تکریتی

تاریخ تولد ۱۹۳۷/۰۴م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۶/۱۲/۰۳م.
محل تولد شهر تکریت
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

صدام در روستای العوجه تکریت و در خانواده ای چوپان به دنیا آمد ، مادرش صبحه طلفاح المسلط و پدرش به نام عبدالمجید که هیچگاه او را ندید. پس از تولد مادر او از نگهداریش سر باز زد و صدام تا سه سالگی در خانواده دایی اش خیر الله طلفاح به سر برد .مادرش بار دیگر ازدواج کرد و صدام دارای سه برادر ناتنی شد. در ده سالگی از تکریت فرار کرده و به بغداد رفت تا با عمویش که یک سنی متعصب بود زندگی کند. بستگان تکریتی وی بعد ها از تاثیر گذارترین و پر نفوذ ترین مشاوران و حامیان وی شدند. با دستور صدام در تاریخ 31 شهریور 1359 (22 سپتامبر 1980 ) نیروی هوایی عراق به فرودگاه مهرآباد تهران حمله کرد و سپس ارتش آن کشور وارد استان نفت خیز خوزستان شد. صدام خرمشهر را استان تازه عراق نامید. صدام در تاریخ 11 مرداد 1369 (2 اوت 1990) به کویت حمله کرده و خاک آن را به عراق ضمیمه کرد و استدلال نمود که کویت بخشی از قلمرو تاریخی عراق بوده است.

پس از اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003، صدام مدتی مخفی شد اما در نهایت دستگیر و به اعدام با طناب دار محکوم شد.


done in 0.0362 seconds