آخرین ویرایش : November 26, 2011

یونادم یوسف کانا

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق


لیسانس مهندسی معدن


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول.
عضو کمیسیون فرهنگ و روشنفکری.

عضو


گرایشات


عضو

حزب دموکرات آشوری کردستان عراق


پیش از عضویت در پارلمان از اعضای گروه دموکرات آشوری بوده است.


تاریخ تولد ۱۹۵۱م.
محل تولد استان الانبار
شهر خالدیه
ملیت کشور عراق
قومیت آشوری
پیرو دین مسیحیت

done in 0.0304 seconds