آخرین ویرایش : February 25, 2012

عبدالله حمد خلیفه حمد آل ثانی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه جرج تاون واشنگتن


فارغ التحصیل کارشناسی سیاست بین الملل.


مناصب و مشاغل


رئیس


روابط خانوادگی


نام پدر

حمد خلیفه حمد عبدالله آل ثانیعبدالله حمد آل ثانی، پسر هفتم شیخ حمد خلیفه آل ثانی، پنجمین امیر قطر است.

نام مادر


عبدالله حمد خلیفه حمد آل ثانی

تاریخ تولد ۱۹۸۸/۰۴/۰۹م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر دوحه
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله بنی تمیم
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

به عنوان چهره ورزشی قطر در سال 2008 و 2009 انتخاب شده است.


done in 0.0452 seconds